Voor wie?

Voor wie?

R.T. praktijk ‘de Vlieger’ richt zich vooral op leerlingen van het Basisonderwijs en leerlingen van het Speciaal Basisonderwijs.

Deze hulp is mogelijk voor de volgende onderwijsleergebieden:

  1. rekenen
  2. taalontwikkeling
  3. lezen (technisch en begrijpend)
  4. spelling
  5. dyslexie
  6. motoriek (o.a. schrijven)
  7. werkhoudingproblemen
  8. concentratieproblemen

 

Voor (jongere) leerlingen in het voortgezet onderwijs is begeleiding mogelijk voor het leren leren (bijv. het plannen van huiswerk en opdrachten). Vakinhoudelijke hulp wordt daarbij niet geboden.